Med på den sista resan redan 1945

09 6129 890

Heltäckande begravningsservice i Helsingfors

Vi ordnar samtliga begravningsarrangemangen

Bortgången av en anhörig för med sig en stor sorg, och mitt i den sorgen borde man sköta många praktiska uppgifter. Begravningsbyrå Armas Borg & Co Ab hjälper dem som mist en anhörig genom att sköta om alla arrangemang som hör till begravningen. Ett besök på vårt kontor i Helsingfors är ett enkelt sätt att påbörja planeringen av en begravning.

Enkelt från samma ställe erbjuder vi alla de begravningstjänster som behövs

Tillsammans med vår sakkunniga personal och vårt breda nätverk av samarbetspartners förverkligar vi vackra begravningar som respekterar minnet av den avlidna. Vi erbjuder råd och planeringshjälp vid samtliga praktiska arrangemang som hör till en begravning.

Kistor, urnor och minnesmärken

Vi har ett brett urval av kistor och urnor i vår begravningsbyrå. Det går också att beställa gravstenar och gravminnesmärken via oss. Vi erbjuder även vackra kistdekorationer och sorgebinderier.

Medlem av Finlands Begravningsbyråers Förbund rf

Vi är en del av Finlands Begravningsbyråers Förbund rf och sätter stort värde i att respektera goda affärsmetoder och de europeiska etiska riktlinjerna för begravningsindustrin. Vi utvecklar våra yrkeskunskaper kontinuerligt för att garantera att vår kundtjänst också fortsättningsvis håller samma höga standard.

Ta kontakt eller besök vår begravningsbyrå på Annegatan.