Histori

Begravningsbyrå Armas Borg & Co Ab en av Helsingfors äldsta begravningsbyråer. Företaget bildades 1945 av Armas Borg (1906-1986).

Armas Borg gjorde betydande insatser för branschens utveckling. År 1947 valdes han in i styrelsen för Finlands Begravningsbyråers förbund. Han var förbundets ordförande åren 1950-1960 och kallades till hedersmedlem 1960. Under Armas Borgs ledning skapades nya internationella kontakter och 1966 valdes han till ordförande för det nordiska samarbetsorganet Nordisk Forum.

I mitten av 1970 fortsatte Armas Borgs dotter Maj-Britt Weiman tillsammans med maken Ragnar Weiman på den av fadern utstakade vägen. I dag leds företaget av deras son Roger Orlow. Rogers bror, Ronnie Weiman, stod likaså en lång tid i familjeföretagets tjänst.

Suosittele meitä